ابلاغ شرایط تهیه اوراق گواهی ظرفیت برای مشترکان دارای قرارداد با صنعت برق

[ad_1]

به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری توانیر،« مصطفی رجبی مشهدی» افزود: براساس ابلاغ معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی که در تاریخ ۱۱ خرداد ماه جاری خطاب به توانیر صادر کرده است ودرراستای حمایت از تولیدکنندگان درسال جهش تولید و اجرای دستور وزیر نیرو، از این پس شرکت توانیر مجاز خواهد بود برای تسهیل شرایط تهیه و ارایه اوراق گواهی ظرفیت توسط مشترکان دارای قرارداد اتصال به شبکه، نسبت به ارایه تسهیلات به آنان اقدام کند.

وی ادامه داد: گواهی ظرفیت سندی است قابل مبادله، که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان این که درابلاغیه معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خطاب به توانیر، شرایط تهیه این اوراق برای ۴ گروه به توانیر اعلام شده است، خاطرنشان کرد: براساس این ابلاغیه، گروه یک مشترکانی  را شامل خواهد شد که تا پایان خردادماه جاری، به مالک شبکه مراجعه و در خصوص نحوه ایفای تعهد خود در خصوص ارایه گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی توافق کنند.

وی ادامه داد: این گروه از مشترکان می‌توانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را طی ۴ مرحله، در بازه زمانی سه ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک چهارم از کل را به مالک شبکه ارایه و قرارداد خود را قطعی کنند.

رجبی مشهدی با اشاره به مشترکان مشمول گروه دو گفت: این گروه، مشترکانی را شامل می‌شود که از تاریخ ۱ تا ۳۱ تیرماه امسال به مالک شبکه مراجعه و درباره نحوه ایفای تعهدات خود در خصوص ارایه گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی توافق کنند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: این گروه از مشترکان نیز می‌توانند دریک دوره زمانی سه ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک سوم از کل را به مالک شبکه ارایه و قرارداد خود را قطعی کنند.

وی درباره نحوه استفاده از پتانسیل اوراق گواهی ظرفیت توسط گروه سوم نیز اظهارداشت: براین اساس مشترکانی که از تاریخ ۱ تا پایان مرداد ماه امسال  با مالک شبکه درباره نحوه ایفای تعهد خود درخصوص ارایه گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی توافق کنند، می‌توانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را در طی دوره ۲ مرحله و در یک دوره سه ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به میزان یک دوم از کل را به مالک شبکه ارایه و قرارداد خود را قطعی کنند.

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: در نهایت گروه چهارم نیز مشترکانی هستند که از ابتدا تا پایان شهریور ماه با مالک شبکه توافق کنند که این گروه می توانند اوراق گواهی ظرفیت مربوطه را در طی یک مرحله و حداکثر تا سه ماه از زمان توافق به مالک شبکه ارایه و قرارداد خود را قطعی کنند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment