اتمام عملیات گازرسانی به “شول‌آباد” الیگودرز تا پایان سال ۹۹

[ad_1]

به گزارش ایرنا کرم گودرزی روز  شنبه در حاشیه بازدید از پروژه گازرسانی به محور شول آباد اظهار داشت: اتمام گازرسانی به شهر شول آباد و روستاهای اطراف از اولویتهای مهم شرکت گاز استان لرستان می باشد که باید با انجام دقیق توصیه های فنی و عملیاتی در راستای افزایش ایمنی و کیفیت  اجرایی شود.

وی با تاکید بر استفاده از تمام توان و ظرفیت لازم جهت اتمام پروژه و تزریق گاز تا انتهای سال جاری اظهار داشت : دستگاه نظارت، مشاور و پیمانکار باید با برنامه ریزی دقیق، مدیریت پروژه و افزایش گروههای اجرایی اهتمام ویژه ای برای افزایش سرعت عملیات اجرای خطوط در بخش خط تغذیه گاز محور شول آباد داشته باشند . 

 وی ادامه داد: این پروژه شامل ۴۰ کیلومتر خط تغذیه‌، ۱۰۰ کیلومتر خط توزیع و سه ایستگاه تقلیل فشار بوده که تا کنون هشت کیلومتر خط تغذیه، ۳۲ کیلومتر مسیر سازی خط تغذیه و ۶۵ کیلومتر خط توزیع انجام شده است.

گودرزی اضافه کرد: با بهره برداری از این پروژه  به ارزش ۳۳ میلیارد تومان پنج هزار خانوار شهری و روستایی از نعمت گاز طبیعی بر خوردار می شوند و شهر شول آباد به عنوان آخرین شهر فاقد گاز استان از این نعمت برخوردار خواهد شد. 

از مجموع ۲ هزار و ۳۵۴ روستای واجد شرایط گازرسانی استان یکهزار و ۷۰۹ روستا از این خدمت برخوردار هستند که ضریب نفوذ آن بیش از ۸۷  درصد است که بهره برداری از طرح گازرسانی ۳۰۱ روستا ضریب این خدمت را در لرستان به بیش از۸۹ درصد ارتقا می دهد.

بررسی و مطالعات گازرسانی به ۱۷۹ روستا نیز انجام و مقدمات پیمان سپاری آن انجام شده که با تحقق این برنامه ریزی در سال ۱۴۰۱ ضریب بهره مندی روستاهای استان به بیش از ۹۸ درصد ارتقا خواهد یافت.

بیش از یکهزار و ۶۰۰ واحد صنعتی لرستان و ۹۹.۸ درصد خانوار شهری و بیش از ۸۷ درصد خانوارهای روستایی واجد شرایط لرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. 

[ad_2]

Source link

Leave a Comment