اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار این هفته مجلس قرار می‌گیرد

[ad_1]

نمایندگان مجلس این هفته طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را در دستور کار قرار می‌دهند. کلیات این طرح در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس به تصویب رسید

‌ انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو، ‌ دو نفر از اعضای این کمیسیون به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و پرورش، دو نفر به عنوان ناظر در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و انتخاب دو نفر به عنوان ناظر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تکمیلی در دانشگاه‌ها در دستور کار این هفته جلسه علنی مجلس قرار دارد.

این هفته همچنین دو نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان عضو هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایت شوراها، قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران انتخاب خواهند شد.

انتخاب سه نفر از اعضای کادر پزشکی با معرفی به کمیسیون بهداشت، درمان به عنوان عضو در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظردر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضاء کمیسیون بهداشت، ‌ درمان مجلس و به عنوان ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کاراین هفته مجلس قرار دارد.

انتخاب یک نفر از کمیسیون بهداشت و درمان و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورای‌عالی نظام پرستاری، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان ناظر در شورایعالی نظام پزشکی، انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در شورای عالی آب، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان ناظر در هیات عالی نظارت قانون صنفی کشور هم نیز در جلسه این هفته مجلس بررسی می‌شود.

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی به عنوان ناظر در شورای عالی انرژی و انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست نیز در جلسه علنی بررسی می‌شود.

همچنین بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد تشکیل کمیسیون ویژه جمیعت و خانواده در دستور کار مجلس است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment