ایرنا – کرونا ونماز جمعه

[ad_1]

اردبیل – ایرنا – پس از چند هفته تعطیلی نماز جمعه به خاطر وضعیت قرمز کرونا در استان اردبیل ، امروز با خارج شدن شهرستان خلخال از وضعیت قرمز نماز جمعه در این شهرستان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment