برقراری ارتباط کودک با دیگران به نحوه تعامل والدین با اطرافیان بر می‌گردد

[ad_1]

مهدی قاسمی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه چگونگی رفتار با دیگران تحت تاثیر عوامل گوناگون قراردارد، اظهارداشت: برقراری ارتباط و تعامل با دیگران به مهارت و ویژگی‌های درونی فرد باز می گردد، برای آنکه هر فردی بتواند رفتاری مناسب با دیگران داشته و به رشد و ارتقاء خود کمک کند نیازمند آشنایی با یک سری اصول و مهارت است که در صورت تمرین و ممارست،‌ جایگاه خود را می تواند متحول کند.

وی تصریح کرد: چنانچه هدف از تغییر و تحول در رفتار جلب رضایت و یا ارتباط بین فردی باشد باید در کنار این مساله به صفات شخصیتی و همچنین خلق و خو افراد بیشتر توجه کرد، برای نمونه فردی که در جمع به راحتی و بدون اضطراب و استرس می‌تواند با دیگران ارتباط برقرار کند و اطرافیان را تحت تاثیر خود قرار دهد این رفتار نه تنها منحصر بفرد و قابل پسند بلکه نشانه یک فرد آگاه و مطلع است.

این متخصص روانشناس تصریح کرد: رفتار مثبت متاثر از عوامل گوناگون است و تجربه ثابت کرده چنانچه بخواهید یک ارتباط مناسب و موثر با دیگران داشته باشید نیازمند شناخت و آگاهی از عوامل موثر بر رفتارها، غافل نشدن از تاثیرات آن‌ها و همچنین تلاش برای ارتقاء مهارت های رفتاری است که این موارد از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در نحوه رفتار با دیگران می توان برشمرد. 

قاسمی، ‌شکل گیری شخصیت هر فرد را بسته به عوامل زیستی عنوان کرد و افزود: دوره کودکی را در اصل می توان پایه و اساس شکل گیری صفات شخصیتی هر فرد بیان کرد، خلق و خو یا همان صفات شخصیت در اصطلاح روانشناسان به مجموعه ویژگی‌های درون فردی گفته می‌شود که بیش از هرچیز تحت تاثیر عوامل زیستی قرار دارد.

وی اظهار داشت: از آنجایی که شکل‌گیری شخصیت ذاتی نیست و به عوامل محیطی بستگی دارد از این رو برای کسب مهارت رفتار و برقراری ارتباط قابل پسند با دیگران می‌توان بر روی جنبه‌های تغییرپذیر تاکیدکرد.     

این رواندرمانگر اظهارداشت: همه افراد یک سری ویژگی های پایدار درونگرا و برون گرا دارند که به آن‌ها خلق و خو یا صفات ویژه شخصیتی گفته می‌شود، این صفات از دوران جوانی به طور واضح قابل مشاهده است و از طرفی روز به روز با توجه به تغییر و تحولات زیست و اجتماعی بر شکل گیری و استحکام آن افزوده می شود.

قاسمی با بیان اینکه افراد درونگرا معمولا در رفتار با دیگران ساکت و آرام و در مقابل افراد برون گرا معاشرتی‌ و در برقراری روابط اجتماعی بیشتر فعال هستند،‌ نقش خلق و خو به عنوان ویژگی‌های شخصیت فردی را از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار با دیگران برشمرد و تصریح کرد: با فراگیری اصول و مهارت های رفتاری و شناسایی تجربیات گذشته فردی، نه تنها می توان از تمام ظرفیت ها برقراری ارتباط مناسب با دیگران بهره جست بلکه از رفتارهای ناهنجار بعدی پیشگیری کرد.

وی تصریح کرد: با کمک مشاور و متخصص روانشناس می توان ضمن شناسایی رفتارهایی نظیر سرزنش و تحقیرکردن و یا به دنبال مقصر بودن، حتی در حین تجربه اختلاف با دیگران، به دنبال راه حل‌ و نیز رفتار مناسب بود و شرایط را به خوبی مدیریت کرد.    ‌   

[ad_2]

Source link

Leave a Comment