برنامه‌های درسی سه شنبه ۲۵ شهریور مدرسه تلویزیونی

[ad_1]

به گزارش شب دوشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣ بررسی استاندارد نازک دوزی رشته پوشاک 

ساعت٨:٣٠ تا٩ مدیریت تولید رشته صنایع چوب-پایه١١       

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ پایگاه های اینترنتی  رشته رایانه-پایه١٢ .     

ساعت۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵تجارت الکترونیک وامنیت شبکه پایه۱۲رشته کامپیوتر ونرم افزار شاخه فنی حرفه ای.

 ساعت ٢١:١۵تا٢١:۵٠ مفاهیم وکاربرد تولید محتوی-رشته کامپیوتر -مشترک پایه های ۱۱و۱۲ شاخه کاردانش   

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵فارسی ونگارش پایه دوم 

ساعت١١:٣۵تا١٢ مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه سوم

ساعت١٢ تا١ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵مطالعات و مهارتهای اجتماعی  پایه ششم

  متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠  علوم تجربی  پایه هفتم (فصل اول)

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠  علوم تجربی  پایه هشتم (فصل اول)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی  پایه نهم (فصل اول)

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-۳

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧زیست شناسی١ پایه  دهم رشته علوم تجربی   

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠زیست شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی  

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی 

ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس فیزیک١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠  ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

 شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۸درس جامعه شناسی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس جامعه شناسی۱  پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس زبان خارجی۳پایه ۱۲مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲  پایه۱۱مشترک همه رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک همه رشته ها .

ساعت۱۱:۴۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی .

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه معارف:

ساعت۱۵درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس احکام۳پایه۱۲.

ساعت۱۶درس علوم معارف۲پایه۱۱.

ساعت۱۶:۳۰عربی زبان قرآن۳پایه۱۲.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment