بهبود رستوران خدمات به مشتریان – مناسب کف نمودار و جدول شماره

[ad_1]

آن را ضروری است برای ارسال مناسب کف نمودار با موقعیت نقاط در مناطق استراتژیک از یک رستوران به منظور ارائه عالی اتاق ناهار خوری سرویس. شما نمی توانید با تکیه بر این واقعیت که طبقه دیاگرام ها در سیستم های کامپیوتری یا نه.

مورد در نقطه #1: چه اتفاقی می افتد وقتی که یک پیشخدمت حمل 3 گرم ماکارونی صفحات پیاده روی از آشپزخانه به یک مشغول ناهار خوری اتاق به تنهایی نمی تواند تشخیص است که درست جدول که در آن مواد غذایی باید می رسد ؟ آیا پیشخدمت قرار دادن 3 گرم ماکارونی صفحات پایین جایی و پس از ورود به کامپیوتر به ببینید که درست جدول ؟ من فکر نمی کنم. خدمتکار در حال رفتن به حدس می زنم احتمالا در نتیجه یک اشتباه پرهزینه از غذا رفتن به غلط جدول. اگر کف نمودار نوشته شده بود به درستی در کم رنگ محل برای پیشخدمت برای گرفتن یک نگاه سریع و سپس غذا وارد در جدول سرعت و به آسانی.

در مورد نکته #2: من به تازگی به حال یک وضعیت در یک رستوران که در آن مالک بود و تغییر جدول اتاق ناهار خوری شماره در طول واقعی تغییر–املا فاجعه است. او توضیح شد که او نیاز به نگه داشتن مسیر از کوپن در حال توزیع برای رستوران کمپین بازاریابی است که با استفاده از یک جداگانه شماره جدول برای هر فرد کوپن.

صاحب درک نمی کنند هیچ راهی برای ارائه فوق العاده رستوران خدمات به مشتریان با استفاده از این سیستم است. تعجبی ندارد که خوشمزه و ظرافت غذا آماده شد اغلب آورده بودن به اشتباه جدول اتاق ناهار خوری سرویس کارکنان. چند بار این اتفاق در یک شب, یک هفته, یک ماه ؟ چرا یک تعداد انگشت شماری از پول و فقط آن را پرتاب کردن درب جلو ؟

در زیر من چند ساده اما مفاهیم مهم برای کمک به بهبود رستوران خدمات به مشتریان است. وجود دارد بیش از حد بسیاری از عملیات است که آیا پیاده سازی این مفاهیم است که باعث بسیاری از اشتباهات غیر ضروری. این ترجمه به درآمد از دست رفته و خدمات ضعیف شهرت که دفع تکرار کسب و کار.

در اینجا این است که چگونه کار می کند:

اتاق ناهار خوری کف نمودار با تصحیح شماره برای هر جدول و موقعیت نقطه (توضیح در زیر) باید به وضوح چاپ شده و دست به تمام اتاق ناهار خوری سرویس کارکنان با چاپ نسخه در دسترس برای هر آینده پیشخدمت که استخدام است. این ضروری نمودارهای باید قرار داده شده در مکان های استراتژیک برای همه کارکنان را به راحتی مشاهده ترجیحا از مشتری دید.

ضروری است که موقعیت نقاط در حال تاسیس در صورت وجود هر گونه تلاش برای بهبود رستوران خدمات به مشتریان است. اساسا هر کسی که شام میخورد در رستوران را می توان با یک جدول خاص شماره و شماره صندلی. با نگه داشتن موقعیت نقاط را نمی خواهد مشکل برای یک پیشخدمت تا زمانی که تمام اتاق ناهارخوری کارکنان خدمات می داند ترتیب جلوتر از زمان. آن مهم است برای ایجاد موقعیت نقطه #1 برای هر جدول. ساده ترین راه برای تعیین موقعیت نقطه #1 این است که مشتری را به عقب به طور مستقیم در خط (و یا به عنوان نزدیک که ممکن است) با یک محل خاص در رستوران مانند آشپزخانه جلو/درب عقب و یا شاید یک ویژه قابل مشاهده آیتم از دکور.

هر مشتری که به عقب است و نزدیک به این مکان خاص است موقعیت #1. هنگامی که تاسیس شده است, چرخش در جهت عقربه های ساعت در اطراف جدول شناسایی هر مشتری به عنوان موقعیت #2, 3, و غیره. اگر یک صندلی خالی است یک تعداد موقعیت باید به آن اختصاص داده به هر حال به عنوان یک مهمان ممکن است پس از رسیدن دیر است. اگر مشتری موقعیت نقاط در حال استفاده نمی شود یک پیشخدمت برگزاری داغ و سنگین صفحات خواهد بود خواستار ظروف به مشتریان چرا که آنها نمی دانند دقیق موقعیت کارگماری. این ضایعات در وقت با ارزش و انرژی نه به ذکر است چگونه غیر حرفه ای به نظر می رسد. علاوه بر این مشتریان اغلب در اواسط گفتگو یا خنده بی ارزش خواهد بود قطع شده است.

موقعیت نقاط باید به وضوح توضیح داده شده در هر گارسون آموزش برنامه. هدف اصلی این است برای گارسون در خدمت مواد غذایی و آشامیدنی با دقت و با خیال راحت و پاک. این به احتمال زیاد به رخ می دهد زمانی که وجود دارد این است که دانش قبل از میز و صندلی اعداد به مراتب جلوتر از زمان.

فوق مفاهیم به اتاق ناهار خوری کارکنان خدمات “حس که آنها” است که بسیار مهم است به خصوص اگر رستوران جدید است و یا کارکنان جدید به رستوران. این افزایش توانایی برقراری ارتباط که به نوبه خود بهبود خواهد یافت رستوران خدمات به مشتریان در سراسر برای همه.

[ad_2]

Leave a Comment