تعیین تکلیف پرونده های مسن در شعب بازپرسی رفسنجان

[ad_1]

ایمان شهسواری روز چهارشنبه با اعلام این مطلب به رسانه ها افزود: به منظور کاهش ورودی پرونده ها به شعب دادیاری، بخشی از پرونده های مرتبط با تصادفات به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده و شعب دادیاری در حوزه تصادفات به پرونده های منجر به فوت رسیدگی می کنند و با این اقدام ورودی شعب دادیاری نیز به وضعیت مطلوب رسیده ست.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان عنوان کرد: در حوزه اجرای احکام نیز با اجرای قانون و دستورالعمل های جدید بیش از ۲۰ درصد کاهش موجودی حاصل شده است.

به گفته شهسواری در گذشته وضعیت نا به سامانی در این شهرستان به دلیل حضور و اقدامات اراذل و اوباش وجود داشت که در این راستا از ماه گذشته تقریبا اراذل و اوباش اصلی این شهرستان شناسایی شده اند و چهار قبضه سلاح شکاری غیرمجاز از آنها کشف شد و بر مبنای اقدامات انجام شده در این حوزه، در حال حاضر نزاع ها در این شهرستان کاهش چشمگیری یافته است.

به گزارش ایرنا ، رئیس کل دادگستری استان کرمان در سفر یک روزه به شهرستان رفسنجان عملکرد شعب دادگاه و دادسرای این شهرستان را مورد ارزیابی قرار داد.
یدالله موحد در این سفر ضمن دیدار با اعضای شورای شهر رفسنجان، مسائل مربوط به احداث ساختمان جدید دادسرای این شهرستان را بررسی کرد.
وی در ادامه در جمع قضات این شهرستان به تشریح اولویت ها و برنامه های قوه قضائیه پرداخت.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment