تلاش محققان کشور در نخلستان های سیستان و بلوچستان به بار می نشیند

[ad_1]

روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور مستقر در کرج چهارشنبه اعلام کرد که در همین راستا قراردادی با امضای رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان رسید.

بر اساس این قرارداد این پژوهشگاه مجوز بهره برداری غیرانحصاری از دانش فنی تکثیر این رقم پربازده خرما را با حمایت سازمان جهاد کشاورزی این استان به اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان سیستان و بلوچستان به  منظور تولید نهال خرمای مجول در استان، تجاری سازی و فروش آن منتقل می کند.

 خرمای مجول به دلیل اندازه بزرگ و ظاهر مشتری پسند از مقبول ترین ارقام خرمای جهان است.

با توجه به اهمیت اقتصادی و جایگاه ویژه خرما در صنعت کشاورزی کشور و ضرورت استفاده از ارقام پربازده خرما برای افزایش سهم ایران در بازارهای بین المللی و ارزآوری برای کشور، اقدامات و کوشش های طولانی مدتی برای دستیابی به دانش فنی تولید خرمای مجول از طریق جنین زایی غیرجنسی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی انجام شده که با به ثمر نشستن این تلاش ها، پژوهشگاه آمادگی دارد دانش فنی مربوطه را به سایر شرکتهای علاقه مند نیز، منتقل نماید.

با توجه به علاقمندی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به اخذ دانش فنی و تجاری سازی آن با همکاری اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان، قراردادی برای انتقال و بهره برداری از دانش فنی تولید خرمای مجول از طریق جنین زایی غیرجنسی با سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به امضا رسید که امید می رود زمینه ساز تکثیر و استفاده از این رقم پربازده و اقتصادی خرما در این استان باشد.

روش های مختلفی برای تکثیر نخل خرما وجود دارد که روش تکثیر جنسی (بذر) از زمان کاشت تا ظهور میوه حدود هشت تا ۱۰ سال زمان می برد و در نهایت هم منجر به تولید درختانی با میوه نه چندان مرغوب می شود.

روش تکثیر غیرجنسی با استفاده از پاجوش با توجه به تولید درختانی مشابه پایه مادری و میوه هایی با همان کیفیت بر تکثیر جنسی برتری دارد با این حال با توجه به تعداد کم، متغیر و غیرقابل کنترل پاجوش های تولیدی در هر نخل، استفاده از این شیوه محدودیت های زیادی دارد؛ لذا استفاده از تکنیک های ریزازدیادی به ویژه روش جنین زایی غیرجنسی و اندام زایی مستقیم در مورد ارقام تجاری و بومی و همچنین ارقام نر از اهمیت خاصی برخوردار است.

کاهش مدت زمان مورد نیاز برای تکثیر نهال ها، مقاومت بالا در برابر عوامل بیماری زا، تکثیر ارقام ماده سالم تر و تولید انبوه پایه های نر پرگرده از جمله مزایای تولید خرما به روش جنین زایی غیرجنسی است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment