جهاد کشاورزی نسبت به طغیان احتمالی مگس میوه در باغ‌های نارنگی پیش‌رس مازندران هشدار داد

[ad_1]

طبق آمار رسمی جهاد کشاورزی مازندران از حدود ۱۱۵ هزار هکتار باغ مرکبات استان ۲۵هزار هکتار آن انواع نارنگی است که نوع پیش رس آن از نیمه دوم شهریور وارد بازار می شود.  

جهاد کشاورزی از باغداران بویژه در شرق مازندران خواست تا با توجه به سپری شدن زمان برداشت ارقام میان رس میوه های هسته دار بویژه هلو و شلیل ، نسبت به برداشت تک میوه‌های باقی مانده رسیده روی درخت و جمع آوری و دفن بهداشتی هرگونه میوه های ریخته شده پای درختان در عمق ۵۰ سانتی متری خاک اقدام کنند.

یکی از دلایل طغیانی شدن آفت مگس مدیترانه ای ، کم توجهی برخی از باغداران به دستورالعمل های مقابله ای بدون هزینه با آن از یک سو و وجود ویلاها و خانه باغ های فاقد باغبان و متولی از سوی دیگر است و به همین خاطر نیز آسیب پذیری باغداری مازندران هر ساله در برابر این آفت بیشتر می شود.

کارشناسان باغداری جهاد کشاورزی مازندران بر این باورند که اگر باغداران فقط به جمع‌آوری میوه‌های پوسیده زیر درختان و دفن آن اقدام کنند تا ۶۰ درصد مقابله و پیشگیری از شیوع این آفت بدون هزینه محقق می شود ولی چنانچه این روش را همه باغداران خرد و بزرگ انجام ندهند ، خسارت آفت مگس به محصولات بسیار سنگین خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران در این باره گفت : شناسایی باغات گلابی، سیب و خرمالو در مناطق دشت و ارتباط موثر با باغداران برای انجام راهکارهای مبارزه با مگس میوه برای پیشگیری از خسارت ضروری است.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ، مجید بهادری افزود : بازدیدهای میدانی کارشناسان از باغ های هلو، شلیل (ارقام دیررس)، گلابی ، سیب و انجیر در شهرستان‌های قائمشهر، جویبار، بهشهر، نکا، میاندورود و ساری  نشان می دهد که آلودگی و خسارت در برخی از باغات و تک درختان موجود در باغات و خانه‌سراها که اقدامات کنترلی مگس میوه انجام ندادند ، در حال گسترش است.

وی هشدار داد که در صورت کنترل نکردن آفت مگس مدیترانه ای در شرایط حاضر ، این آفت با انتقال به نارنگی پیش رس ، به میزبان‌ها دیگر بویژه گلابی، سیب، انجیر و خرمالو سرایت خواهد کرد.

معاون جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر این که نارنگی پیش رس شرایط میزبانی خوبی برای آفت مگس مدیترانه ای دارد ، رعایت نکات فنی و بهداشتی را الزامی دانست و بر ضرورت اطلاع رسانی گسترده در این زمینه تاکید کرد.

وی  بر برداشت سریع تمامی میوه‌های رسیده ارقام دیررس برای فرار از خسارت و دور کردن میزبان از دسترس آفات را ضروری دانست و گفت : شناسایی باغات گلابی ، سیب و خرمالو در مناطق دشت و ارتباط موثر با باغداران برای انجام راهکارهای مبارزه با مگس میوه برای پیشگیری از خسارت ضروری است.

بهادری با بیان اینکه انجام مبارزه تلفیقی به روش‌های شکار انبوه با نصب تله‌های جلب کننده (مایع سراتراپ و قرص سراتینکس)، جلب کننده مگس ماده (بیولور) به همراه کارت زرد چسب‌دار و یا پروتئین هیدرولیزات به تعداد ۶۵ تا ۷۵ تله در هکتار لازم است، ادامه داد: طعمه پاشی با پروتئین هیدرولیزات در اولویت مبارزه تلفیقی در این مرحله توصیه و تکرار طعمه پاشی ۵ تا ۷ روز بعد با توجه به میزان آلودگی مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده شکار بالای تله‌ها، کاور اسپری (سمپاشی) با یکی از حشره کش های دیپترکس (تریکلروفن) و یا مالاتیون ۵۷ درصد به نسبت توصیه شده حداقل ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از رسیدن میوه انجام شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: باغداران نسبت به عدم انتقال میوه‌های آلوده، مشکوک و زخمی از طریق بازبینی و جداسازی میوه‌ها قبل از بارگیری توجه کنند.

حشره مگس میوه به طور معمول تا ۲ ماه زنده می مانند، اما اگر شرایط مساعد باشد تا ۶ ماه هم امکان زنده بودن آنها وجود دارد.وجود میزبان از جمله میوه رسیده در سر درخت یا پوسیده در پای درخت و سرمای هوا بهترین شرایط مساعد برای فعال باقی ماندن آفت مگس میوه است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment