حمایت ۶۵ درصد از آمریکایی‌ها از اعتراض‌های ضدنژادپرستی

[ad_1]

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی موسسه گالوپ، نیمی از پرسش شوندگان گفتند که با دلیل و هدف این اعتراض ها، به شدت احساس ارتباط می کنند و برخی نیز این حس را حدودی برشمردند.سیاهپوستان آمریکا، جوانان و دموکرات ها در میان کسانی بودند که بیشترین حمایت را از این اعتراض ها نشان دادند.

این نتایج از نظرسنجی موسسه گالوپ به دست آمده که از ۲۳ ژوئن تا ۶ ژوئیه (۳ تا ۱۶ تیر) انجام شده است.

جمهوریخواهان نیز با این اعتراض ها احساس همبستگی کردند، به طوری که ۱۴ درصد از طرفداران این حزب این حس را در خود زیاد یا حدودی برشمردند.  در همین حال، اکثریت کمی از سفیدپوستان آمریکایی و افراد ۵۰ سال به بالا از این اعتراض ها حمایت کردند و تعداد کمتری در این گروه با هدف برپایی آن رابطه برقرار کردند.

اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که اعتراض های اخیر در آمریکا، نظرشان را نسبت به عدالت نژادی تغییر داده است.گروه هایی که بیش از سایرین تحت تاثیر این مساله قرار گرفته اند، آمریکایی های آسیایی تبار، افراد زیر ۳۰ سال و دموکرات ها هستند.

از سویی، اکثر جمهوریخواهان گفتند که نظرشان به این مساله در نتیجه اعتراض ها تغییری نکرده است و حدود ۳۶ درصد از این طیف از تغییر دیدگاه خود خبر دادند.

براساس این گزارش، بیش از یک نفر از هر چهار جوان بزرگسال آمریکایی از شرکت در اعتراض های این کشور خبر دادند.در حالی که اکثر آمریکایی ها از اعتراض ها به بی عدالتی نژادی حمایت می کنند، ۱۱ درصد گفتند که به طور فعالانه در این اعتراض ها مشارکت داشته اند.

جوانان (۲۶ درصد) گروهی بودند که بیشترین مشارکت را داشتند، در حالی که حدود یک نفر از هر پنج دموکرات (۲۰ درصد)، آمریکایی های آسیایی تبار (۲۰ درصد) و آمریکایی های سیاهپوست (۱۸ درصد) شرکت خود در تجمعات اعتراضی را اعلام کردند.

در این میان، مشارکت گزارش شده در این اعتراض ها در میان جمهوریخواهان، پایین ترین رقم (یک درصد) بوده است.طبق این نظرسنجی، اکثر آمریکایی ها گفتند که اعتراض ها در این کشور به حمایت مردمی از برابری نژادی کمک می کند.

درصد افرادی که این اعتراض ها را برای حمایت مردمی از برابری و عدالت نژادی، نتیجه بخش می دانند نه زیانبار، ۵۳ به ۳۴ است. ۱۳ درصد نیز گفتند که این امر هیچ تاثیری در حمایت مردم از عدالت نژادی ندارد.

یک پلیس سفید پوست در شهر مینیاپولیس ایالت مینه‌سوتا، ششم خرداد ماه جورج فلوید سیاهپوست را با قرار دادن زانوی خود بر گردن وی، به قتل رساند.قتل وی موجی از اعتراض های نژادپرستانه را در سراسر آمریکا و کشورهای مختلف جهان موجب شد.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment