خالص آب بطری باشگاه در دولت فدرال

[ad_1]

به طور کلی دولت فدرال نمی خرید خالص بطری آب آشامیدنی برای کارمندان فدرال مگر اینکه آن را می توان ثابت کرد که سازمان آب آشامیدنی نامناسب برای نوشیدن.

اثبات کیفیت آب این است که یک روند طولانی و وقت گیر و بسیاری از کارکنان آژانس مجبور به نوشیدن با کیفیت پایین بد مزه شیر یا آب چاه در واشنگتن دی سی منطقه شهری.

با این وجود بسیاری از آژانس فدرال کارکنان در حال حاضر خرید آب آشامیدنی با تشکیل آب باشگاه است. آب و باشگاه ها تشکیل شده از فردی کارکنان با منافع مشترک حفظ سلامت خوب و نوشیدن آب خالص به عنوان یک شروع است. این باشگاه است که تشکیل شده است موافقت خود را با خرید آب بطری تحویل و معمولا موافقت می کند برای اجاره و یا خرید یکی یا بیشتر از کولرهای آبی برای باشگاه استفاده در سازمان محل.

باشگاه سود قدرت خرید بر اساس قدرت آن عضویت و اعضا به دست آوردن استفاده از آب آشامیدنی برای دفتر و رویداد مصرف. دفتر مصرف معمولا به شکل منظم تحویل 5 گالن بطری آب کولر استفاده کنید و 20 اونس و 12 اونس است. کوچک بسته بندی بطری های PET برای حوادث و یا باشگاه دیگر موارد است.

برخی از شرکت های آب بطری ارائه برنامه های خاص و متناسب با آب باشگاه است.

در شمال ویرجینیا و واشنگتن دی سی منطقه مترو حداقل یک خالص بطری آب شرکت ارائه می دهد برنامه های طراحی شده به آب باشگاه در دولت فدرال است. این برنامه ارائه تخفیف حجم و انعطاف پذیر تاریخ تحویل و همچنین به عنوان خدمات به مشتریان پاسخگو بر اساس آخرین فن آوری و آموزش کارکنان است.

علاوه بر کیفیت آب آشامیدنی مهم است. برخی از شرکت های آب بطری صرفا بسته بندی شیر آب در حالی که دیگر شرکت های آب بطری استفاده از آب از چشمه یا چاه ارتزین که ممکن است حاوی آلودگی های مضر و مواد معدنی و یا باکتری است.

آنچه به دنبال در یک بطری آب تامین کننده.

اگر شما در حال تشکیل یک آب باشگاه در واشنگتن دی سی منطقه شهری عاقلانه است که برای انجام برخی از علت سعی و کوشش قبل از شما انتخاب می کنید یک تامین کننده آب. آنچه به دنبال:

  • یک تامین کننده با بالاترین کیفیت آب است. آب مقطر/آب اکسیژن در نظر گرفته شده است توسط بسیاری از کارشناسان به خالص ترین آب.
  • یک تامین کننده با برنامه های است که نیازهای آب باشگاه از جمله:

o دوره قیمت گذاری نامه

o بدون لغو اتهامات

o کیفیت بطری با هیچ نشت کلاه و دسته برای استفاده آسان

o انعطاف پذیر و قابل تغییر برنامه تحویل

o انعطاف پذیر روش های حسابداری و مدیریت

  • یک تامین کننده با آموزش پرسنل خدمات مشتری و فرهنگ مشتری خدمات.

آب باشگاه در حال تبدیل شدن بیشتر رایج برای دولت فدرال کارکنان به عنوان یک راه برای جلوگیری از پایین بودن کیفیت شیر آب موجود در واشنگتن شهری است و این مهم است که انتخاب یک تامین کننده با کیفیت است که نیازهای آب ،

[ad_2]

Leave a Comment