زالی: در غربالگری کرونا تغییرات جدی را شاهد خواهیم بود

[ad_1]

به گزارش خبرنگار  ایرنا، دکتر «علیرضا زالی» شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی افزود: دامنه حوزه ردیابی بیماران که مورد توجه جدی همکاران مراقب سلامت قرار خواهد گرفت، افزایش پیدا می کند، به این معنی که تعداد افراد بیشتری در این فرایند ورود پیدا می کنند.
وی برلزوم توجه بیشتر به مکانیزم های بهداشتی کشور تاکید کرد و گفت: ما باید بدانیم ریشه کن شدن بیماری کرونا حتما از کریدور و دالان بهداشت می گذرد. 
وی تاکید کرد: هرآنچه ما بتوانیم در زیرساخت های بهداشتی کشور، بخش های بهداشتی را فعال تر کنیم، اقدامات پیشگیرانه بهتری انجام خواهد گرفت.
 زالی با اشاره به اینکه ما یک ظرفیت بهداشتی مناسب در کشور داریم ، افزود: با اعتلای ظرفیت بهداشتی و زیرساخت های آن، امر پیشگیری به خصوص در حوزه بیماریابی و رد یابی بیماران و استفاده از گروه های مردم نهاد برای شناسایی و اقدام بهتر بهداشتی، مفیدتر خواهد بود.
وی ادامه داد: شاید یکی از راهبردهایی که بیش از هر زمان دیگر مورد توجه جدی قرار می گیرد، موضوع فعال سازی سیستم مراقبتی در حوزه بهداشت است.
وی افزود: هرچند زیرساخت هایی در این زمینه وجود دارد اما باید در تمام شهرها به خصوص کلانشهرها این موضوع مورد باز مهندسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در کلانشهرها نیاز داریم که زیر ساخت های بهداشتی در تناسب با تغییرات شهرنشینی و توسعه یافتگی، تغییراتی پیدا کند.
زالی تاکید کرد: شرایط فعلی، صعوبت و چالش های فراسویی و نوینی که در عرصه مقابله با این ویروس وجود دارد، به گونه ای اقتضا می کند که همه دستگاه ها مجددا با فرض یک آرایش شبه جنگی، وارد میدان شوند و همه بضاعت دستگاه ها در زمره ممارست ستاد ملی قرار گیرد.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment