سفارت ایران تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی کشورمان را محکوم کرد

[ad_1]

در این بیانیه که برای وزارت خارجه، سفارتخانه های مقیم و رسانه های کشور پرتغال ارسال شده است، با اشاره به فروپاشی پایه های اقتصادی برجام در اثر خروج غیرقانونی آمریکا از این توافق و بازگرداندن تحریم های غیرقانونی، رفع محدودیت های تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر آینده براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت به عنوان حداقل بهره برداری سیاسی و عملی جمهوری اسلامی ایران از برجام تلقی شده که امیدها برای حفظ این توافق را همچنان زنده نگه می دارد.

بیانیه سفارت ایران در پرتغال با انتقاد از بی عملی کشورهای اروپایی که به جای ایستادگی در مقابل رژیم زورگوی آمریکا و جلوگیری از نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ تنها ایران را برای انجام یک طرفه تعهدات برجامی خود تحت فشار قرار داده اند، هشدار داده شده است که هرگونه اقدامی برای ممانعت از تعلیق خودکار محدودیت تسلیحاتی ایران و تسلیم در برابر زورگویی و قلدری آمریکا یا همراهی با آن با اقدامات قاطع ایران روبرو خواهد شد.

بیانیه می افزاید: در این صورت همگان می بایستی شاهد مرگ توافقی باشند که به عنوان الگویی موفق از کارکرد دیپلماسی و چندجانبه گرایی در نظام بین المللی معاصر از آن یاد می شود.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment