شش هفته بدن قبل – بدن نوع C برنامه غذایی

[ad_1]

6 هفته بدن قبل برنامه غذایی است که در مورد سفارشی سازی. بیشتر به شما در سفارشی کردن برنامه غذایی خود را کمتر حوصله شما با رژیم غذایی خود را. کمتر حوصله شما با رژیم غذایی خود را بیشتر احتمال دارد شما را به چوب به برنامه غذایی و از دست دادن وزن است. این مقاله این است که به سمت مردم گرفته اند که به بدن آبی چاپ پرسشنامه و نوع بدن C.

بدن نوع C مردم شناخته شده اند که با توده عضلانی بیشتر از بقیه انواع بدن. این خوب است به عنوان توده عضلانی خود را افزایش می دهد سوخت و ساز بدن. هنگامی که سوخت و ساز بدن خود را افزایش داده است آن را به سوزاندن کالری (انرژی) در یک سرعت سریع تر است که اجازه خواهد داد که شما را به از دست دادن وزن سریع تر است. اکثریت “C” بدن مجاز به خوردن کربوهیدرات های ساده و پیچیده (در حد اعتدال) و میوه. آنها باید چوب برای مرغ و ماهی برای پروتئین و دور ماندن از گوشت قرمز به گوشت قرمز آنها را “فله” است. در اینجا یک نمونه منو با استفاده از بی نهایت منوی برنامه ریز برای یک نوع بدن c غذایی روزانه.

صبحانه

4 اونس. پروتئین

1 فنجان کربوهیدرات یک

1/2 فنجان میوه

اواسط صبح و میان وعده

4 اونس. پروتئین

1/2 فنجان از کربوهیدرات یک

ناهار

4 اونس. پروتئین

1 فنجان کربوهیدرات یک

1-2 فنجان گیاهی یک

اواسط میان وعده بعد از ظهر

4 اونس. پروتئین

1/2 فنجان کربوهیدرات یک

شام

4 اونس. پروتئین

1 فنجان کربوهیدرات یک

1-2 فنجان گیاهی یک

ساعت میان وعده

1/2 فنجان میوه

اگر شما با استفاده از بی نهایت منوی برنامه ریز شما یک مقدار نامحدودی از انتخاب های غذایی. از دست دادن وزن نمی باید در مورد درد و رنج و بودن در یک برنامه غذایی. یادگیری به درستی غذا خوردن و غذا خوردن برای یک عمر.

[ad_2]

Leave a Comment