صندوق اعتباری هنر، حق بیمه اعضا را می‌پردازد

[ad_1]

صندوق اعتباری هنر با انتشار این خبر افزوده است: ضمن قدردانی از اعضایی که به فراخوان‌های قبلی صندوق اعتماد داشته و هیچ اقدامی (اعم از اخذ فیش یا پرداخت حق بیمه) نکردند، حق بیمه و سرانه درمان فروردین، اردیبهشت و خرداد آنها از سوی صندوق مستقیم به حساب سازمان تامین اجتماعی، واریز می شود.
آن دسته از اعضایی که  مبادرت به دریافت فیش پرداخت از سازمان تأمین اجتماعی کرده اما وجهی بابت سهم بیمه خود (به حساب سازمان) پرداخت نکرده‌اند (این امر باعث شده صرفا ًبا همان فیش پرداخت حق بیمه امکانپذیر باشد) باید برابر مبلغ درج شده در فیش دریافتی (که متناسب با ماه های تعیین شده از سوی بیمه شده متفاوت است) نسبت به پرداخت مستقیم به حساب آن سازمان (در مهلت قانونی) اقدام کنند. 
مقرر شد تا به استناد اطلاعات دریافتی از سازمان تامین اجتماعی، صندوق نسبت به استرداد حق بیمه و سرانه درمان سه ماهه اول سال به این دسته از اعضا اقدام کند.
آن گروه از اعضایی که علی‌رغم اطلاع رسانی های مکرر ، مبادرت به پرداخت سهم بیمه خود به حساب سازمان کرده‌اند، برابر مصوبه هیئت مدیره مقرر شد به استناد اطلاعات دریافتی از سازمان تأمین اجتماعی، وجه پرداختی آنها (حق بیمه و سرانه درمان سه ماهه اول سال) در ماه‌های آتی به حساب شبا اعلامی از سوی عضو (که در سامانه عضویت صندوق اعلام و ثبت شده است) یا از طریق هنر کارت اختصاصی عضو (که به زودی برای آنها ارسال خواهد شد) مسترد شود.
از آنجا ‌که پرداخت حق بیمه سهم عضو (توسط صندوق) مختص سه ماهه اول سال جاری است، از ابتدای تیر، دریافت برگ پرداخت حق بیمه و واریز آن به حساب سازمان ( توسط بیمه شده) به روال عادی برگشته و بیمه شده موظف به پرداخت سهم خود در موعد قانونی اعلام شده است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment