طرح پیشگیری از آفات در ۱۰ هزار هکتار اراضی ایلام اجرا شد

[ad_1]

رضا احمدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: مراقبت از عرصه های طبیعی و بویژه جنگل ها و مراتع به عنوان ریه های تنفسی کره زمین با توجه به رشد صنعتی شدن و خطراتی که آنها را تهدید می کند باید بطور مستمر در دستور کار باشد.

وی افزود: جنگل های منطقه زاگرس نیز با توجه به اهمیت راهبردی آن در کشور طی سال های اخیر با تهدیداتی بویژه از نظر آفات و بیماری ها روبرو بوده اند که یکی از مهم ترین آنها گیاه نیمه انگلی لورانتوس بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی ایلام یادآور شد: عملیات خروج تنه خشکیده درختان بلوط به منظور پیشگیری از آتش سوزی و نیز کنترل و مبارزه با امراض و آفات درختان با نظارت کارشناسان فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری طی سال های اخیر دنبال شده است.

احمدی تاکید کرد: خروج تنه‌های خشک و عامل انتشار بیماری‌های درختی تا حدود زیادی موجب پاکسازی و حفظ بهداشت محیط جنگل از امراض و آفات می‌شود که در استان ایلام نیز گیاه نیمه انگلی لورانتوس از مهم ترین آفات شناخته شده در جنگل های بلوط استان است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته طرح پیشگیری از آفات و بیماری ها در سطح ۱۰ هزار هکتار از اراضی این استان به اجرا رسید، اضافه کرد: این مقدار در سال ۹۷ افزون بر ۹ هزار و ۷۱۲ هکتار بود. 

مدیرکل منابع طبیعی ایلام گفت: با خروج هر تنه درخت قطع شده و خشک از سطح عرصه های طبیعی استان سه تا پنج نهال که قابلیت سازش با محیط زیست منطقه را دارند، کاشت می شود.

از گستره ۲ میلیون هکتاری استان ایلام یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار آن را عرصه های طبیعی تشکیل داده که سهم جنگل از این عرصه ها ۶۴۱ هزار و ۶۶۷ هکتار است که ۹۰ درصد اراضی جنگلی استان را واریته های مختلف بلوط تشکیل داده است.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment