ظریف خبر آزادی مجید طاهری از زندان آمریکا را اعلام کرد

[ad_1]

وزیر امور خارجه ایران پنجشنبه شب در این توئیت افزود: تمام ایرانی‌هایی که به درخواست آمریکا در سایر کشورها یا در این کشور گروگان گرفته شده‌اند باید به خانه بازگردانده شوند.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment