مدیریت رستوران خود شهرت

[ad_1]

اینترنت بازاریابی تحت تاثیر نگرش مردم در جنبه های تبلیغاتی کسب و کار خود را. رسانه های اجتماعی به شدت مورد تاخت و تاز زندگی در حال تغییر مفهوم توسعه خود را. دیگر تبلیغات به تنهایی کار می کنند. تبلیغات به نظر می رسد یک بازی کمتر نقش مهمی در ترویج کسب و کار. آنلاین بازاریابی برای ترویج کسب و کار شما در حال حاضر دیده می شود به عنوان یک سرمایه گذاری. صدای خود را در زمان مصرف کنندگان در حال حاضر یک عامل بسیار مهم برای نفوذ در ذهن خود جدید مصرف کنندگان است. با شروع از رسانه های اجتماعی, آیا شما واقعا خود آگاه رستوران های اجتماعی شهرت ؟ تنها با چند کلیک از یک شام ماوس می تواند تغییر فورا. اجازه ندهید که بد بررسی هزینه کسب و کار شما. وجود دارد بیش از 40 مواد غذایی و نوشیدنی, سایت های بررسی. شما می توانید نام صفحه 10?

مردم می خواهم به دانستن تجارب دیگران به خود کمک کند تصمیم گیری بهتر. با اقتصاد راه آن است که امروز مصرف کننده آگاه تر از جایی که آنها صرف پول است. به این ترتیب, شما می توانید ببینید شام در حال خواندن بررسی آنلاین قبل از تصمیم گیری به کتاب یک جدول. این ثابت شده است از افزایش تعداد نقد و بررسی موارد آنلاین. این است که بیشتر ایجاد شده توسط مشارکت مستقیم در رسانه های اجتماعی.

شرکت ها بسیار نگران در مورد آنچه که کاربران می گویند یا آنچه منتشر شده بررسی هستند. این نظرات منعکس شهرت رستوران خود را که شما ساخته شده است; هر کسب و کار نیاز به صرفه جویی در شهرت خود را. پس از همه, دانستن آنچه که دیگران می گویند بهترین راه برای تشخیص ساقط. هرگز اجازه ندهید یک بررسی بد جواب داده نشده و فراموش نکنید که به می گویند با تشکر از شما برای بررسی خوب به عنوان به خوبی. تعامل کلیدی است.

یک ستاره کاهش در یک بررسی سایت خود را کاهش می دهد رستوران ها بررسی تقریبا 10 درصد. نقد و بررسی پیگیری شرکت به شما اطلاع از نظرات و هشدار بنابراین شما می توانید پاسخ و ارزیابی عملکرد خود را در مکان و در تلاش برای پشتیبانی از مشتری بسیار عالی. حضور آنلاین خود را سرمایه گذاری در کسب و کار رستوران خود را. آن را به طور جدی. شما کار بیش از حد سخت برای خود نام و شهرت به آن صدمه دیده است با یک بررسی بد. حضور آنلاین قوی است که باید در بازار امروز است.

امروز بیش از همیشه گرفتن مهمانان به ناهار خوردن در رستوران خود را پایین می آید به شهرت شما ساخته شده پژمرده شما آن را دوست دارم یا نه. پاسخ در یک مد به موقع به نظرات شما. بار بسیاری از مردم فقط می خواهم به می دانم که آنها در حال شنیده. شما به راحتی می توانید به نوبه خود یک مشتری ناراضی در سراسر هنگامی که شما اذعان وضعیت را خوب در آن است. تجربه ناهار خوری خوب نیست و باید برای جلوگیری از هنگامی که یک حامی برگ خود را ایجاد.

[ad_2]

Leave a Comment