مشترکان صنعت برق مستندات خسارت را ثبت کنند

[ad_1]

” مصطفی رجبی مشهدی” روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سامانه دریافت مستندات مشترکانی که وسایل برقی آنها در اثر نوسان برق آسیب دیده فعال است و مشترکان برای دریافت خسارت نسبت به ثبت مستندات خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: مشترکان می توانند بوسیله سامانه بیمه که در پایگاه اطلاع رسانی شرکت های توزیع معرفی شده نسبت به ثبت مستندات اقدام کنند و  اکنون در حال تایید اسناد مناقصه برای برگزاری نهایی مناقصه قرار دارد و پس از آن منافصه برگزار می شود.

سخنگوی صنعت برق گفت: پس از برگزاری مناقصه و تایید بیمه مراحل بررسی مستندات آغاز می شود و پس از تایید مستندات پرداخت خسارت آغاز خواهد شد.

سامانه بیمه‌ی حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی و تجاری (سایر مصارف) در سال ۹۸ و فرایند نحوه‌ی عملکرد و پرداخت خسارت به مشترکین زیان دیده به همراه لیست شعب شرکت بیمه‌ی کوثر قابل مشاهده و پیگیری است.

این سامانه در چارچوب تعامل و همکاری با مشترکین زیاندیده و برقراری ارتباط با شعب معرفی شده مطابق مفاد قرارداد راه اندازی شده است.

سامانه‌ی خسارت مشترکین برق در نشانی http://tavanir.kins.ir راه اندازی شده و قابل استفاده و بهره برداری توسط شرکت‌های برق و زیان دیدگان است.

مشترکین زیان دیده می‌توانند با رجوع به این سامانه و بارگزاری مستندات پرونده خسارت شامل مدارک عمومی (تصویر آخرین قبض پرداختی مشترک (مصرف کننده) یا تصویر صورت حساب پیامکی آخرین قبض، تصویر کپی کارت ملی مشترک (مصرف کننده)، تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت محل خسارت) و تصویر یا فاکتور مربوط به خسارت وارده به تجهیزات (به استثنای مشترکین تجاری)، نسبت به دریافت خسارت آتش سوزی، خسارت ناشی از انفجار، خسارت هزینه پزشکی، خسارت نقص عضو و حادثه‌ی منجر به فوت اقدام کنند.

 سامانه‌ی خسارت مشترکین برق، پنج مرحله‌ی ورود اطلاعات، دریافت کد رهگیری، بررسی اولیه‌ی مدارک در سامانه توسط بیمه، اعلام نتیجه به مشترک، تایید دریافت خسارت و واریز مبلغ خسارت برای مشترکان زیان دیده در نظر گرفته شده است

[ad_2]

Source link

Leave a Comment