موضوع جان‌ها است نه طرح نام‌ها

[ad_1]

روزنامه همدلی یادداشتی به قلم محمدعلی نویدی استاد دانشگاه منتشر کرد و نوشت: یعنی، موضوع، موضوع انسان و جان است، نه اسم‌ورسم و نام و نشان؛ بنابراین، پای جان‌ها در میان است نه نام‌ها. پیدایش و شیوع ویروس چموش کووید-۱۹، نه‌تنها همه جهان و جهانیان را شدیداً گرفتار ساخته و دغدغه‌مند نموده است، بلکه بر دل‌نگرانی اهل اندیشه و علم، خصوصاً علوم پزشکی و طب، بسی افزوده است.

این دغدغه و دردمندی موجب شده تا اهل طب، بسیار بیش از گذشته بر تلاش‌ها و تکاپوهای خود بیفزایند و به دنبال سبب‌سازی باشند. نفس این تقلاها و تکاپوها، ارجمند و در حد خود اثربخش است.اصل عدم فعالیت‌های پراکنده به ما یاد می‌دهد، اگر نیروها و توانش‌های خود را تمرکز و تمحض نبخشیم، انتظار اثرسازی و کارآمدی، امری نامعقول و نامیسر است…

چهارم: با ملاحظه‌ مقدمات مذکور، آیا هر شخص متخصص و نامتخصص، هر مرکز علمی، دانشگاه، پژوهشگاه، مؤسسه و نظایر این‌ها، شایستگی نسخه‌پیچی مفید و شفابخش برای مردم نگران و مضطرب و مستأصل را، دارد؟

آیا استاندارد و معیاری برای یافته‌های علمی و طبی و دانسته‌های تجربی و سنتی، نداریم؟ معیارهای سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت برای چیست؟ شرط عقل و فعالیت اثرمند، پرهیز از پراکنده‌کاری و پراکنده‌گویی است و مطرح کردن یا شدن، نام و نشان این‌وآن در این بحران فراگیر، خردپسند نیست. «جان کلام این است که پای جان در میان است نه طرح نام»

[ad_2]

Source link

Leave a Comment