نادیده گرفتن قوانین کار و مقررات منجر به جریمه های سنگین

[ad_1]

در بسیاری از مناطق قوانین کار برای صنعت رستوران به شدت محدود کردن تعداد ساعت که غیر معاف کارمند کار می کنند. ساعت کار کرده و می تواند محدود به نوع خاصی از کسب و کار و سن و شغل و شرح (موقعیت کار کرده) ساعتی رای تعطیلات از ظهر شیفت و یا حتی روز از هفته است.

کار و مقررات پیچیده و دائما در حال تغییر

اگر کسب و کار شما کار با سرویس های کارگری این قوانین می تواند تبدیل به حتی بیشتر پیچیده نیاز است که مدیران صرف ردیابی زمان استراحت و غذا دوره و نشان می دهد که آیا یا نه کارکنان می خواستم به خود را شکستن. برخی از ایالت ها و شرکت های بیمه به طور منظم انجام کار و صنایع ممیزی اعمال جریمه های سنگین یا افزایش بیمه برای noncompliant کسب و کار.

مثال: یک ساندویچ رستوران در کالیفرنیا استخدام سه ساندویچ متخصصان که همه در حال برنامه ریزی برای کار کمتر از 8 ساعت در روز و شش روز آینده کار در هفته است. در اولین روز از برنامه یکی از کارکنان نتواند به نشان می دهد تا برای کار و فسخ توسط مدیریت. باقی مانده دو نفر از کارکنان باید کار اضافی 28 ساعت در کسب و کار برای پوشش فسخ کارمند. نه کارمند دریافت یک روز مرخصی در طول هفته کار می کنند. بر اساس قانون کالیفرنیا هر یک از کارکنان باید پرداخت 1.5 x اضافه کاری بیش از 8 ساعت کار در یک روز داده شده و 1.5 x اضافه کاری بیش از 40 ساعت در هفته کار می کنند. علاوه بر این دو ساندویچ متخصصان را دریافت 1.5 x – 2.0 x اضافه کاری در 7 روز کار خود را در هفته به عنوان نه کارمند را دریافت شکستن این هفته است. عدم پرداخت این افزایش حقوق و دستمزد است که زمینه را برای طرح دعوی در دادگاه و تحقیقات توسط دولت است. کافی نیروی انسانی هزینه خواهد شد این کسب و کار کالیفرنیا چند هزار دلار در یک هفته!

مراقب باشید مدیران برنامه در اطراف این اغلب در حال تغییر و پیچیده قوانین حصول اطمینان از که کسب و کار خود را مطابق با همه قوانین کار و مقررات. اما کسب و کار می تواند سهوا زمین خود را در آب داغ که کارکنان موفق به نشان می دهد تا ترک و یا در حال خاتمه داده شود در غیر این صورت دلایل قانونی.

بی تجربه مدیران سبب با مناطق دیگر از برنامه ایجاد می توانید در مورد این قوانین که در هسته به “پول” جنبه از کسب و کار خود را. جریمه سفت و دعاوی ناشی از عدم توان در انطباق است.

[ad_2]

Leave a Comment