پیر حذفی,’ ردیف

[ad_1]

امروز اکثر بازار انبوه آمریکایی آبجو دم در این میانه اما این همیشه صدق نمی. برای بسیاری از امریکا استعماری و ملی, تاریخچه شهر نیویورک مرکز دم برای کل کشور است.

اوایل مهاجران هلندی که دهکده جدید آمستردام در جنوبی نوک جزیره منهتن شد برای اولین بار به دم آبجو وجود دارد. آنها به سرعت متوجه شدم که منطقه نیویورک است و آب و هوای مناسب برای رشد مواد لازم آبجو به خصوص جو و گره. آبجو بود دم برای مردم محلی در ادامه پس از زبان انگلیسی را فتح نیو آمستردام و تغییر نام آن در نیویورک و پس از انقلاب آمریکا.

در قرن 19 بزرگ-پوسته پوسته شدن دم در زمان خاموش در شهر نیویورک موجب افزایش جمعیت و پیشرفت های فن آوری از انقلاب صنعتی. بروکلین شد دل از دم به دو دلیل اصلی. تا اواسط قرن 19 محلی منابع آب مورد استفاده در فرایند brewing. منهتن چرا که آن را حل و فصل سریع تر آلوده آب آن قبل از آن که منجر به بروکلین داشتن یک شهرت برای پاکی آب از منهتن. این تغییر در سال 1842 با ساخت و ساز از کرچک هندی قنات اما آن نقطه برای تولید آب میوه در بروکلین بود عمیقا پناه میبرند.

عامل دیگر این است که بزرگترین مقیاس حل و فصل مهاجران آلمانی در بروکلین. آلمانی ها غالب در نیویورک دم صنعت به عنوان به زودی به عنوان آنها شروع به مهاجرت وجود آوردن سنت خود و تکنیک های از کشور است. آنها را معرفی lager به امریکا که به سرعت تبدیل شد به سبک دلخواه آبجو در این کشور و آنها تا به حال نزدیک به انحصار در تولید آن است. حل و فصل آنها در اعداد بزرگ در خاص محله به خصوص Bushwick بروکلین شروع در اوایل و اواسط قرن 19. این منجر به Bushwick تبدیل شدن به خانه از تخمیر’ ردیف.

در اوج خود حذفی,’ ردیف شامل 14 فعال کارخانه های لبنی در 14 مربع بلوک آزادانه مرز Schole خیابان Meserole خیابان Bushwick محل و Lorimer خیابان. در میان قابل توجه ترین بودند از:

این Rheingold آبجوسازی که دم Rheingold نیویورک محبوب ترین آبجو.

این Huber آبجوسازی که دم برای نزدیک به 100 سال تحت صاحبان اتو Huber و بعد ادوارد Hittleman. این آبجوسازی هنوز هم می ایستد به عنوان یک بزرگ و خوبی حفظ عنوان مثال در قرن 19 آبجوسازی معماری.

این Fallert آبجوسازی که بسته تحت منع. همچنین هنوز هم ایستاده و بسیار زیبا به عنوان مثال از آلمان گرد-قوس سبک معمولی از کارخانه های لبنی.

این Ulmer آبجوسازی شهر نیویورک تعیین شده نقطه عطفی تاریخی. همچنین یک مثال عالی از این گرد-قوس سبک این ساختمان خاص است چرا که آن را هنوز هم ویژگی های اصلی شکل دراورده آهن دروازه که منجر به آن حیاط مرکزی.

ایستاده کارخانه های لبنی از تخمیر’ ردیف سفر روز بزرگ برای هر sightseer علاقه مند در دم و یا تاریخ. آنها به راحتی می تواند تحت پوشش در یک بعد از ظهر ترک مقدار زیادی از زمان برای لذت بردن از چند پیمانه نیم لیتری در نزدیکی ویلیامزبرگ بسیاری از میله آبجو هنر و صنعت. آنها همچنین ویژه در نیویورک آبجو و آبجوسازی تور.

[ad_2]

Leave a Comment