پیشگیری از آسیب ها با طرح نماد در مدارس

[ad_1]

فرشته فهمیده  روز شنبه این نشست نشست  راه اندازی میزخدمت طرح ملی نماد افزود: راه اندازی این میز با هدف تسریع در روند خدمات دهی به دانش آموزان آسیب پذیرازسال گذشته دراستان ها دردستورکاری قرارگرفت.

وی اولویت فعالیت‌های طرح نماد راغربالگری روانی واجتماعی که به عنوان یک نقشه درراه کاهش آسیب پذیری دانش آموزان تاثیرگذارمی باشد، ذکرکرد.

وی با بیان اینکه تشکیل شورای پیشگیری ازآسیب های اجتماعی درآموزش و پرورش استان البرزضروری است، خاطرنشان کرد: طرح نماد نیاز به آسیب شناسی دارد تا بتوان خدمات مناسب را از نظرکمی و کیفی در طول سال تحصیلی به جامعه هدف ارائه داد.

فهمیده تصریح کرد: مهمترین محوردراجرای موفقیت آمیز طرح نماد و میز خدمت نماد در آموزش و پرورش را پای کارآمدن مدیران مدارس تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه برای آگاهی بخشی دانش آموزان دربخش پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ورفتارهای پرخطرنیازبه ایجاد زیرساخت های مناسب آموزشی درفضای مجازی داریم، اضافه کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا لازم است کارشناسان و مدیران مدارس برای تواید محتوای آموزشی دراین خصوص را برای بارگزاری درشبکه شاد حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی داشته باشند.

معاون پرورشی وفرهنگی آموزش و پرورش البرزادامه داد: یکی ازمحورهای مهم کاری این حوزه درقالب فعالیت های تابستانی درفضای مجازی برای دانش آموزان و اولیاء باید دربخش پیشگیری ازآسیب های اجتماعی درقالب ساختارو اهداف طرح ملی نماد باشد.

وی نیازسنجی تولید محتوا درزمینه طرح نماد و یاریگران زندگی به منظوربارگذاری درشبکه شاد، حوزه معاونت پرورشی را ضروری دانست.

فهمیده به اجرای طرح یاریگران زندگی در۲۰ درصد مدارس البرزاشاره کرد وافزود: این طرح یکی از برنامه‌های سال تحصیلی ۹۹-۹۸ است که به صورت مشترک بین آموزش و پرورش و ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرایی شد.

وی تاکید کرد: با اجرای این طرح به دنبال هدایت دانش آموزان به سمت کاهش تمایل و پیشگیری از مصرف مواد مخدرهستیم زیرا مهمترین هدف این طرح در راستای پیشگیری ازمصرف مواد مخدراست.

رییس اداره مراقبت دربرابرآسیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش البرزهم دراین نشست اظهارداشت: کارشناسان این حوزه باید به تهیه نقشه خطرپذیری دانش آموزان درنواحی و مناطق هشتگانه آموزش و پرورش استان توجه لازم را داشته باشند.

عزیزچابکی با بیان اینکه تهیه بسته های حمایتی درخصوص پیشگیری ازآسیب های اجتماعی باید با جدیت دنبال شود، خاطرنشان کرد: برای انجام این رسالت مهم باید نگاه جهادی داشته باشیم تا بتوانیم بسترمناسب برای تولید محتوای آموزشی با رویکردپیشگیرانه دربخش آسیب های اجتماعی را بوجودآوریم.

وی یادآورشد: هرگونه بهانه جویی در راه عملیاتی کردن این هدف بزرگ و ارزشمند که می تواند نقش مهمی درآگاهی بخشی و پیشگیری ازآسیب های اجتماعی دربین دانش آموزان و حتی اولیاء داشته باشد، قابل توجیح نیست.

وی تقویت باورمندی درمقابله با آسیب های اجتماعی دربین دانش آموزان را حرکتی ارزشمند دانست زیرا افزایش اعتماد به نفس با ”  نه گفتن ” می تواند درپیشگیری ازآسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطربه خصوص دربین گروه همسالان اثربخش باشد.

چابکی ادامه داد: راه اندازی میزطرح نماد و زیرپوشش بردن ۶۰ درصد مدارس درطرح یاریگران زندگی دو برنامه مهمی است که باید دراستان البرزباجدیت دنبال شود.

دراین نشست کارشناسان فعال درحوزه آسیب های اجتماعی به ارائه گزارش و همچنین مشکلات و موانع کاری دراجرای دو طرح ملی نماد و یاریگران زندگی درحوزه آموزش و پرورش استان البرز پرداختند.

استان البرز۵۰۰ هزاردانش آموزدارد.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment