کنترل آشامیدنی هزینه برای رستوران خود

[ad_1]

رستوران ها که در خدمت فقط در مورد هر نوع آشامیدنی معمولا می تواند از بهره مند شوند آشامیدنی هزینه اما رستوران ها که در خدمت مشروبات الکلی بهترین نامزد برای نوشیدنی تجزیه و تحلیل هزینه برای افزایش سودآوری است.

نوشیدنی ها یکی از راه های آسان تر برای به حداکثر رساندن سود برای رستوران خود را با توجه به هزینه های پایین تر و به مراتب بیشتر حاشیه سود در مقایسه با مواد غذایی است.

چگونه برای محاسبه هزینه های آشامیدنی

شبیه به محاسبه هزینه های مواد غذایی شما نیاز به تعیین یک چارچوب زمانی که در آن شما را تجزیه و تحلیل آشامیدنی هزینه برای رستوران خود را. این می تواند یک هفته یک ماه یا چند ماه. به طور معمول زمان دیگر شما اجازه می دهد برای تجزیه و تحلیل بهتر و دقیق تر اطلاعات شما به دست آوردن از این گزارش. معمولا غیر الکلی نوشیدنی مانند نوشابه و قهوه و آب میوه و آب و غیره گنجانده شده در نوشیدنی خود را هزینه محاسبات به جای این باید شامل مواد غذایی خود را هزینه تجزیه و تحلیل.

پس از دوره گزارش شما پس از آن نیاز به تعداد آشامیدنی فروش برای هر یک از انواع نوشیدنی مانند آبجو و شراب و نوشیدنی های مخلوط, و غیره. سپس شما نیاز به کشف کردن خود را در کل نوشیدنی خرید از همان دوره زمانی خواهد شد که هزینه های خود را از نوشیدنی فروش. سپس شما نیاز به تعیین موجودی خود را تنظیم. این به این معنی شما مقایسه موجودی در پایان دوره گزارش به موجودی در ابتدای دوره گزارش. مثلا اگر ابتدا موجودی سطح برای ویسکی 250 $است و در پایان دوره گزارش موجودی سطح به ارزش $170 سپس تنظیم موجودی است که 80 دلار تفاوت.

شما سپس اعمال این تفاوت به کل خرید برای دوره گزارش نتیجه دادن به شما از کل هزینه خود را برای فروش نوشیدنی. پس از آن شما می توانید کشف کردن نوشیدنی خود را هزینه درصد با استفاده از انجمن ملی رستوران را روش محاسبه است که “تهیه و نگهداری نوشیدنی هزینه = هزینه فروش نوشیدنی/نوشیدنی فروش”. هنگامی که شما این اطلاعات شما می توانید تجزیه و تحلیل خود را از کل فروش و هزینه ها و ایجاد تنظیمات برای افزایش سود و بهره وری. نمونه آمار و ارقام برای یک رستوران نوشیدنی درصد هزینه ها 30% – 32 درصد است. شما می توانید پس از مقایسه عملکرد در طول دوره گزارش قبلی اجرای این اجازه خواهد داد که شما را به شناسایی هر گونه مشکل و یا روند نتیجه اجازه می دهد شما را به شدت کنترل و کاهش آشامیدنی هزینه های.

بیشتر کنترل هزینه های آشامیدنی

وجود دارد برخی از راه های اضافی برای کنترل آشامیدنی هزینه ها از جمله تهیه تنها به عنوان مورد نیاز بطری بطری نگه داشتن کنترل موجودی مناسب با سرقت و کنترل اجرای یک روش سازگار برای خود و مشخصات کامل فروش و به روز رسانی زبانه به سرعت با استفاده از دقیق ریختن روش و با استفاده از سازگار دستور العمل های نوشیدنی.

علاوه بر این, نوشیدنی, هزینه انجام می شود در رابطه با مواد غذایی مناسب هزینه نرم افزار برای این کار شامل هزینه جن موجود در CostGenie.com.

[ad_2]

Leave a Comment