۲۰ هزارتن خاک فسفات وارد کشور شد

[ad_1]

به گزارش روز سه شنبه شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی، « حمید رسولی» افزود: در چارچوب طرح خودکفائی کودهای کشاورزی، تولید کودهای فسفاته از خاک فسفات در ایران آغاز شد.

وی اظهارداشت: محموله دوم خاک فسفات با مساعدت سازمان بنادر و کشتیرانی در بندر بوشهر پهلودهی و از ساعاتی پیش تخلیه آن آغاز شده است.

وی اضافه کرد: براساس توافقات بعمل آمده بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با سه کارخانه تولید کودهای فسفاته در بوشهر، مقرر شده که خاک فسفات مذکور پس از تبدیل به کودهای فسفاته به طور مجدد تحویل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شده تا از طریق شبکه بزرگ کارگزاران توزیع نهاده‌های کشاورزی در اختیار کشاورزان زحمتکش سراسر کشور قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: واردات خاک فسفات به کشور، بخشی از تدابیر اتخاذ شده از سوی مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی برای تامین داخلی کود مورد نیاز کشور بویژه کودهای فسفاته است.

رسولی افزود: میزان نیاز کشاورزی کشور به این نوع کود سالیانه حدود ۵۰۰ هزار تن ارزیابی شده  که با واردات خاک فسفات و تولید این نوع کودهای در کشور به همین میزان از نیاز کشور به واردات کاسته خواهد شد.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment