۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه سد دز رهاسازی شد

[ad_1]

به گزارش ایرنا مدیرکل شیلات خوزستان روز سه شنبه در حاشیه رهاسازی بچه ماهی در دریاچه سد دز گفت: تولید بچه ماهی در خوزستان از این ۱۳ میلیون قطعه  به ۲۷ میلیون قطعه رسیده است .
فتح اله ابوعلی افزود: با توجه به ظرفیت منابع آبی استان خوزستان باید بودجه ای به تولید بچه ماهی در این استان اختصاص باید تا از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای تولید بچه ماهی استفاده شود .
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون چهار میلیون قطعه بچه ماهی در دریاچه های مخزنی و تنظیمی استان خوزستان رهاسازی شده امروز نیز ۵۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه سد دز رهاسازی شد که به اشتغال صیادان بومی و محلی کمک خواهد کرد. 
مدیرکل شیلات خوزستان گفت: رهاسازی بچه ماهی در آبهای خوزستان را امسال به ۶ میلیون قطعه خواهیم رساند که با این اقدام تولید ماهی از چهار هزار تن به ۱۴ هزار تن ماهی در رودخانه ها و آب های داخلی خواهد رسید.

اوایل تیرماه نیز افزون بر یک میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در رودخانه دز رهاسازی شد.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment