واحد تولید لنت ترمز متخلف در خرمدره پلمب شد

 امیرحاجی‌قربانی روز شنبه با اشاره به ضرورت استانداردسازی محصولات‌ افزود: به منظور بازرسی و انجام اقدامات اولیه جهت جمع آوری و توقیف فرآورده لنت ترمز خودرو تولید شده، به واحد مذکور مراجعه و علاوه بر محصولات تولید شده، دستگاه ها و ادوات مرتبط با تولید به دلیل تولید انبوه، بدون داشتن مجوز استاندارد و همچنین جعل علامت استاندارد روی بسته Read more…