برچسب: انجمن زرتشتیان

آیین “آذرگان” زرتشتیان یزد به صورت مجازی برگزار شد

[ad_1] رییس انجمن « همازور » زرتشتیان یزد روز دوشنبه به ایرنا گفت: آیین آذرگان از مراسمهای ماهانه زرتشتیان است که روز نهم هر ماه زرتشتی که “آذر” یا “اَتر” نام دارد و روز آذر و ماه آذر با هم برابر می شود برگزار می شود. “منوچهر ارغوانی” افزود: آذر، ایزد ِویژه همه آتش هاست و از احترام ویژه ای نسبت به Read more…