اتمام حجت دادستان تهران با متهمان متواری

به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای صدور مجوزهای قضایی به منظور دستگیری متهمان و محکومان متواری خبر داد. وی در جلسه‌ای که برای شناسایی و دستگیری سریع و به موقع محکومان و متهمان فراری با حضور سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، برخی Read more…