برچسب: دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی

نخستین جلسه دادگاه متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت در قم برگزار شد

[ad_1] به گزارش عصر شنبه روابط عمومی دادگستری قم در آغاز این جلسه قاضی قاسمی اتهام های وارده به متهمان را خرید مواد خام از بازار بورس و فروش آن در چرخه خام فروشی و عدم ورود مواد خام به چرخه تولید و همچنین صادرات غیر قانونی حامل‌های انرژی به عنوان محصول های شرکت ساینا شیمی به Read more…