برچسب: سازمان امور اراضی کشور

اشراف اطلاعاتی مانع بروز جرم در حوزه تغییر کاربردی غیرمجار اراضی کشاورزی

[ad_1] به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری پلیس، سردار مهدی معصوم بیگی این مطلب را در دیدار با علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور که در راستای توسعه همکاری های مشترک برای مقابله با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی با پلیس پیشگیری ناجا صورت گرفت، بیان کرد. وی مقابله با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی Read more…