برچسب: سالگرد درگذشت

رعایـت حقوق شهروندی از منظـر امـام (ره) شـرط تحقـق جامعه مترقـی

[ad_1] توجه امام خمینی (ره) به حقوق شهروندی در بسیاری از سخنان آن حضرت به چشم می‌خورد به طوری که در ۲۳ دی ماه ۱۳۵۷  که در صفحه ۲۱۶ جلد چهارم صحیفه نور، چاپ ۱۳۶۱ شمسی آمده است فرمودند: ‘ بزرگترین آرزوی من این است که مردم ایران از چنگال ظلم نجات پیدا کنند و صاحب Read more…