برچسب: صندوق اعتباری هنر

صندوق اعتباری هنر، حق بیمه اعضا را می‌پردازد

[ad_1] صندوق اعتباری هنر با انتشار این خبر افزوده است: ضمن قدردانی از اعضایی که به فراخوان‌های قبلی صندوق اعتماد داشته و هیچ اقدامی (اعم از اخذ فیش یا پرداخت حق بیمه) نکردند، حق بیمه و سرانه درمان فروردین، اردیبهشت و خرداد آنها از سوی صندوق مستقیم به حساب سازمان تامین اجتماعی، واریز می شود.آن دسته از Read more…