برچسب: علیرضا کریمی

مخالفت با حضور کریمی در انتخابی تیم ملی کشتی آزاد

[ad_1] به گزارش ایرنا، «علیرضا کریمی» دارنده مدال برنز و نقره پیکارهای قهرمانی جهان با توجه به آسیب‌دیدگی رباط پای زانو فروردین ماه امسال تحت عمل جراحی قرار گرفته بود که طی مدت دوران نقاهت را پشت‌سر گذاشت و حضورش در پیکارهای انتخابی تیم ملی کشتی در ابهام بود که با توجه به درخواست کریمی و نامه Read more…