رویدادهای نجومی هفته دوم و سوم آذر ۹۹

مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران روز شنبه به خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا گفت: ساعت ۱۳ روز دوشنبه دهم آذر ۹۹ ، ماه به وضعیت بدر (کامل) می رسد و ساعت ۱۳:۱۳ دقیقه همین روز، اوج ماه گرفتگی نیم سایه (خسوف غیر مرئی) رخ می دهد که آسمان کشورمان تحت پوشش این گرفت نیست و از سوی دیگر ماه گرفتگی Read more…