برچسب: معاونت امور برنامه ریزی وزارت نفت

توسعه میدان نفتی بالارورد با سرمایه ۴۱ میلیون یورویی

[ad_1] به گزارش روابط عمومی شرکت یاد شده، سیدعبداله موسوی اظهارداشت:  پاکت‌های مناقصه توسعه میدان بالارود که در آن هفت شرکت داخلی مشارکت داشتند، گشایش و پس از بررسی‌های فنی و بررسی نرخ پیشنهادی، ملی حفاری به عنوان برنده مناقصه اعلام شد. وی یادآور شد: ارزش این پروژه بیش از ۴۱ میلیون یورو برآورد می شود و توسعه Read more…