برچسب: نابینایان

ایران سپید فراتر از یک رسانه

[ad_1] روزنامه ایران دوشنبه سوم آذر در یادداشتی به قلم سهیل معینی مدیرمسوول روزنامه ایران سپید، نوشت: پاییز اگر چه در ادبیات رایج با برداشت از تأثیر آن بر طبیعت، خزان درختان سبز و برگ‌ریزان و به تعبیری غالب که البته با آن موافق نیستم فصل غم است و مقدمه‌ای‌است بر به خواب رفتن سبزینه‌ها در Read more…