برچسب: هوشنگ مرادی کرمانی

معرفی مرادی کرمانی به جایزه جهانی

[ad_1] این فعال رسانه ای مطلب خود را چنین آغاز کرده است : موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، بار دیگر هوشنگ مرادی کرمانی را، برای دریافت جایزه آسترید لیندگرن در سال دوهزار و بیست‌ویک معرفی کرده است. یک خبر خیلی خوب برای کرمانی‌ها، و تبریک به مرادی کرمانی عزیز.وی با اشاره به اینکه ایرنا  این Read more…