برچسب: کیانوش جهانپور

هزینه‌های انسانی عدم رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی فراتر از تصور است

[ad_1] به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وبدا، کیانوش جهانپور افزود: کرونا فقط بلیه سلامت نیست، بلکه بلا و بلیه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی است. مواجهه با کرونا به معنای واقعی، نظام های سلامت، اقتصادی و سیاسی را در جهان به چالش کشیده و قطعا شعله ور کننده بسیاری از تغییرات اجباری در Read more…